ผู้เขียน หัวข้อ: p1 บริการให้เช่า อุปกรณ์สำรวจ ราคาประหยัด รับเปรียบเทียบ-ซ่อมแซม กล้องระดับ TOP  (อ่าน 2 ครั้ง)

Cloudsupachai111

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2294
  • ดูรายละเอียด
p1  ซื้อขาย อุปกรณ์สำรวจ ราคาต่อรองได้ รับเทียบเคียง-ซ่อม กล้องวัดระดับ TOPCON/TOTAL STATION
จำหน่ายกล้องสำรวจราคาถูก นำเข้ามีทั้งใหม่เอี่ยมและมือสอง กล้องไลน์ ซ่อมกล้องระดับ TOPCON เทียบถูกต้อง TOTAL STATION มือหนึ่ง
​​​​​​​การรังวัด รวม แบ่ง สอบเขตที่ดิน
ประกาศค่าใช้จ่ายสำหรับในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือพิสูจน์สืบสวน หรือสำรวจพื้นที่เกี่ยวกับใบรับรองกระบวนการทำผลดี​
 
​สิ่งที่เจ้าของที่ดินควรทราบ
1. ที่ดินที่ถือครองอยู่มีหลักฐานอะไร ให้นำหลักฐานที่มีไปประกอบการยื่นคำขอ รังวัดที่ดิน
2. ที่ดินตั้งอยู่ หมู่ที่เท่าใด ตำบล อำเภอ อะไร
3. เจ้าของที่ดินข้างเคียงเป็นผู้ใดกันแน่บ้าง ติดที่สาธารณประโยชน์หรือเปล่า
4. ภาวะที่ดินคืออะไร ตัวอย่างเช่น ที่นา ที่สวน ที่ไร่ ที่พักที่อาศัย

การยื่นคำขอรังวัดที่ดิน
ยื่นที่สำนักงานที่ดินจังหวัด ที่ทำการที่ดินจังหวัดสาขา หรือที่ทำการที่ดินอำเภอที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ เป็น
โฉนดที่ดิน ติดต่อที่ที่ทำการที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ที่ที่ดินนั้น ตั้งอยู่
ใบรับรองกระบวนการทำประโยชน์ ติดต่อที่ที่ทำการที่ดินอำเภอที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ นอกจาก ได้มีการยกเลิกอำนาจนายอำเภอ ให้ติดต่อที่ที่ทำการที่ดินจังหวัด หรือที่ทำการที่ดินจังหวัดสาขา ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่

หลักฐานประกอบกิจการขอรังวัด แบ่ง หรือสอบเขตโฉนดที่ดินหรือใบรับรองกระบวนการทำคุณประโยชน์
• บัตรประจำตัว ใบสำมะโนครัว ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวนามสกุล (หากมี)
• โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองแนวทางการทำคุณประโยชน์
• หลักฐานประกอบกิจการขอรังวัดรวมโฉนดที่ดิน
• บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนสำมะโนครัว ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อจริง ชื่อสกุล (หากมี)
• โฉนดที่ดินที่จะขอรวม ควรจะมีลักษณะดังต่อไปนี้
 ( 1 ) ควรจะเป็นหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ประเภทเดียวกัน เว้นแต่ว่า โฉนดแผนที่ กับโฉนดที่ดินให้รวมกันได้
 ​( 2 ) ต้องมีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในโฉนดที่ดินเช่นกันทุกฉบับแล้วก็จะต้องยังมีชีวิตอยู่ทุกคน
 ​( 3 ) ควรเป็นที่ดินติดต่อผืนเดียวกัน ในจังหวัดและสำนักงานที่ดินเดียวกัน

กระบวนการรังวัด แบ่ง รวม สอบเขตที่ดิน
1. รับบัตรคิวจากโปรโมท
2. รับคำขอสอบปากคำ จ่ายเงินค่าธรรมเนียมคำขอ
3. ส่งข้างรังวัดจัดการ นัดวันทำการรังวัด กำหนดตัวช่างรังวัด กำหนดเงินมัดจำรังวัด
4. ค้นหารายนามเจ้าของที่ดินข้างๆ รวมทั้งพิมพ์หนังสือแจ้งข้างเคียง
5. รับหนังสือแจ้งข้างเคียง จ่ายเงินเงินมัดจำรังวัด รับหลักที่ดิน
6. ช่างรังวัดออกไปกระทำรังวัดตามวันที่กำหนดไว้
7. คำนวณเนื้อที่ และวาดภาพแผนที่ในโฉนดที่ดิน
8. ส่งเรื่องรังวัดคืนฝ่ายทะเบียน เรียกผู้ขอมาลงทะเบียน
9. สอบปากคำขึ้นทะเบียนแบ่งแยก
10. ตรวจอายัด
11. จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน รวมทั้งค่าโฉนด
12. แก้รายการทะเบียน รวมทั้งจดทะเบียนแบ่งแยก
13. สร้างโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยก
14. เสนอเจ้าพนักงานที่ดินลงชื่อแล้วก็ประทับตรา
15. แจกโฉนดที่ดินแปลงแบ่ง

กรรมวิธีขอแบ่งแยกตรวจดูเนื้อที่ รวมทั้งรวมหนังสือรับรองวิธีการทำคุณประโยชน์
1. เจ้าของที่นำใบรับรองวิธีการทำประโยชน์รวมทั้งเอกสารต่างๆไปยื่นคำขอ
2. ให้ถ้อยคำสำหรับเพื่อการนัดหมายรังวัด เพื่อ - ระบุวันทำการรังวัด
- กำหนดค่าครองชีพสำหรับในการรังวัด
- กำหนดเจ้าหน้าที่และก็จุดนัดเจอ
3. รับเจ้าหน้าที่ไปกระทำการรังวัดและปักหลัก จนเสร็จการ
4. ลงนามในเอกสารต่างๆ
5. คอยรับหนังสือแจ้งให้ไปดำเนินการลงบัญชี ฯ ล ฯ
ค่าธรรมเนียมรวมทั้งรายจ่ายเกี่ยวกับการรังวัดใบรับรองวิธีการทำผลดี แล้วก็โฉนดที่ดิน
 รายละเอียด
1. ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองการทำคุณประโยชน์
 - ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 30 บาท
 - ที่ดินพื้นที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิน( เศษของไร่ให้คิดยอดเยี่ยมไร่) ไร่ละ 2 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการยืนยันไต่สวนหรือตรวจทานเนื้อที่เกี่ยวกับใบรับรองกระบวนการทำประโยชน์
 - หากเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ 30 บาท
 - ถ้าหากเรียกเป็นรายวัน วันละ 30 บาท
 - ค่าคัดหรือเลียนแบบแผนที่ แปลงละ 30 บาท
 - ค่าคำนวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ 30 บาท
 - ค่าจับระยะ แปลงละ 10 บาท
3. ค่าธรรมเนียมออกโฉนดที่ดิน
 - ที่ดินพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 50 บาท
 - ที่ดินพื้นที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิน( เศษของไร่ให้คิดเป็นเลิศไร่ ) ไร่ละ 2 บาท
4. ค่าธรรมเนียมรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน
 - ถ้าเกิดเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ 40 บาท
 - ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ 40 บาท
 - ค่าคัดเลือกหรือเลียนแบบแผนที่ แปลงละ 30 บาท
 - ค่าคำนวณพื้นที่หรือสอบแส แปลงละ 30 บาท
 - ค่าจับระยะ แปลงละ 10 บาท
5. ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
 - ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท
 - ค่าให้อำนาจ เรื่องละ 20 บาท
 - ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ แปลงละ 10 บาท
 - ค่าพยานให้แก่พยาน คนละ 10 บาท
 - ค่าเสา หลักละ 15 บาท
 
6. รายจ่ายการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือพิสูจน์สืบสวน หรือวิเคราะห์พื้นที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองวิธีการทำประโยชน์
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับพาหนะเดินทางให้แก่เจ้าหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วก็คนงานจ้างไปกระทำการรังวัด ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบกฎเกณฑ์
 • กระทรวงมหาดไทยด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่เจ้าหน้าที่ พนักงานข้าราชการ แล้วก็ค่าตอบแทนคนงานที่จ้างไปทำการรังวัด ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามแบบแผน
 • กระทรวงมหาดไทย ด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
 • ค่าป่ายการให้แก่เจ้าพนักงานผู้ดูแลท้องที่ หรือผู้แทนที่ไปสำหรับในการรังวัด ไม่เกินอัตราที่ระบุในกฎกระทรวง
 • ค่าใช้สอยอื่นๆสำหรับการรังวัดให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามกฎกติกากระทรวงมหาดไทยด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง เรื่องละ 100 บาท

การคิดค่าครองชีพในการรังวัดที่ดิน
ค่าธรรมเนียมแล้วก็รายจ่ายสำหรับเพื่อการรังวัดที่ดินที่ผู้ขอจะต้อจ่ายตามกฎหมาย (กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 และ 48 ออกตามความในพ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พุทธศักราช 2497) มีดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมรังวัด
 - เกี่ยวกับโฉนดที่ดิน แปลง/วัน/ละ 40 บาท
 - เกี่ยวกับหนังสือรับรองแนวทางการทำคุณประโยชน์ แปลง/วัน/ละ 30 บาท
2. ค่าหลักที่ดิน หลักละ 15 บาท (ดังที่ใช้จริง)
3. ค่าใช้สอยสำหรับในการรังวัดลักษณะเหมาจ่าย ดังนี้
 3.1 ค่าใช้จ่ายอื่นๆตัวอย่างเช่น ค่าส่งหมายข้างๆทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 200 บาท
 3.2 ค่าป่วยการเจ้าหน้าที่ผู้ปกครองท้องที่ ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
 3.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางพนักงานข้าราชการและคนงานรังวัด วันละไม่เกิน 1,600 บาท
 3.4 ค่าคนงานรังวัด คน/วัน 420 บาท (ตามเขตจังหวัดที่กระทรวงการคลังกำหนด)
 ทั้งนี้ การกำหนดวันทำการรังวัดตามข้อ 3.3 และ 3.4 ระบุตามปริมาณเนื้อที่ ดังนี้
 การรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน
1. เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ เวลาทำการ 24 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่ 3,480 บาท
2. พื้นที่ไม่เกิน 15 ไร่ เวลาทำการ 2 วัน รายจ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 6,760 บาท
3. พื้นที่ไม่เกิน 30 ไร่ เวลาทำการ 3 วัน ค่าใช้สอยจะเรียกได้ไม่เกิน 10,040 บาท
4. เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ เวลาทำการ 4 วัน รายจ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 13,320 บาท

การรังวัดเกี่ยวกับใบรับรองกระบวนการทำประโยชน์
 • พื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่ เวลาทำการ 24 ชั่วโมง ค่าครองชีพจะเรียกได้ไม่เกิน 2,640 บาท
 • เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ เวลาทำการ 2 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 5,080 บาท

หมายเหตุ
​​- กรณีพื้นที่เกินกว่า 50 ไร่ ทุก 50 ไร่ หรือเศษเกินกว่า 25 ไร่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน
- ในกรณีที่ดินตั้งอยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองแบบอย่างพิเศษ เช่น จังหวัดกรุงเทพมหานคร/เมืองพัทยา อื่นๆอีกมากมาย หรือเทศบาลนคร หรือเทศบาลเมือง หรือที่สวนเป็นไม้ ยืนต้น ตัวอย่างเช่น สวนผลไม้ สวนปาล์ม สวนยาง อื่นๆอีกมากมาย ฯลฯ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 24 ชั่วโมง
- กรณีการรังวัดจำต้องคำนวณจำกัดเนื้อที่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 24 ชั่วโมง
​- กรณีการรังวัดมีที่ดินข้างๆมากมายแปลง ทุกๆใกล้กัน 30 แปลง หรือเศษเกินกว่า 15 แปลง ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 24 ชั่วโมง
- กรณีการรังวัดแบ่งแบ่งสรร ทุกๆ8 แปลง หรือเศษเกินกว่า 4 แปลง ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 24 ชั่วโมง
- กรณีมีเหตุข้อ1 และ 2 รวมอยู่ในเรื่องเดียวกัน ให้เพิ่มวันทำการรังวัดได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งเพียงแค่นั้น
 

กล้อง Total Station ของใหม่ TOPCON ES-65
 
ระบบกล้องส่อง (Telescope)
- มีตัวส่งและรับของเครื่องวัดระยะ (EDM) ร่วมกันจุดเดียวกันกับแกนของกล้องส่อง
- มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า
- ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 48 มิลลิเมตร
- ให้ภาพหัวตั้งขนาดของภาพในระยะ 1 กม. ไม่น้อยกว่า 26 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิปดา
- ระบบอัตโนมัติ ( Compensator ) ชนิด Liquid Dual axis
 
การวัดระยะทาง
- สามารถวัดระยะได้โดยไม่ต้องใชปริซึม 350เมตร (Reflectorless)
- สามารถวัดระยะได้ 4,000 เมตร โดยใช้ปริซึมไม่เกิน 1 ดวง
- ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน +/- (2mm. +2ppm.xD) m.s.e.
- มีระบบวัดระยะแบบละเอียด Fine mode วัดเร็ว Coarse mode และระบบวัดระยะแบบต่อเนื่อง (Tracking)
 
ระบบวัดมุม                                     
- แสดงค่าอ่านมุมราบและมุมดิ่งได้ละเอียดถึง 1 ฟิลิปดา
- ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวัดมุมราบและมุมดิ่งไม่เกิน 2 ฟิลิปดา
- ใช้ระบบวัดมุมแบบ Absolute Reading
 
ระบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรม
- สามารถบันทึกข้อมูล โดยไม่ต้องใช้แผ่นบันทึกข้อมูลหรือเครื่องบันทึกข้อมูลชนิด อิเล็กทรอนิกส์ โดยบันทึกได้ไม่น้อยกว่า 24,000 ข้อมูล
- สามารถถ่ายข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ได้
- สามารถทำฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้
- กำหนดว่า Azimuth และการวัดค่าพิกัดเป็น 3 แกน
- การหาความสูงของจุดใด ๆ ที่ไม่สามารถตั้งปริซึมได้ ( REM )
- กำหนดตำแหน่งที่ต้องการ (Setting Out หรือ Lay out )
- การวัดระยะที่มีสิ่งกีดขวาง (Missing Line)
- การหาตำแหน่งพิกัดของจุดตั้งกล้อง ( Resection )
- คำนวณหาพื้นที่ ( Area )
- Side shot , Z coordinate , Point to line , Plane offset
- Program Road
 
- ระดับฟองกลมที่ฐานกล้องมีความไว 10 ลิบดาต่อ 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า และระดับฟองยาว 30 ฟิลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า
- แบตเตอรี่ ชนิดภายในตามมาตรฐานโรงงานสามารถใช้งานได้นานไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อก้อน
 
อุปกรณ์ประกอบ
- ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขาตั้งอลูมิเนียม
- ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมหลักขาวแดงยาว 2 เมตร จำนวน 1 ชุด
- ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียม ปรับความสูง
- แบตเตอรี่ชนิดบรรจุไฟได้ใหม่
- เครื่องประจุ
- ถุงคลุมกล้อง และอุปกรณ์ปรับ
- สายต่อเพื่อถ่ายข้อมูลระหว่าง กล้องกับคอมพิวเตอร์
- หนังสือคู่มือการใช้กล้องเป็นภาษาอังกฤษ
 
การรับประกันและบริการ
- สินค้ารับประกัน 1 ปี นับแต่วันที่มีการตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
- มีศูนย์บริการซ่อม-บำรุง ที่สามารถตรวจสอบและบริการได้ทันที

กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ ยี่ห้อ NIKON-NE-101
1.กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง
2. กำลังขยาย 26 เท่า
3. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้องไม่ต่ำกว่า 40 มิลลิเมตร
4. ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.6 เมตร หรือ 1องศา 30 ลิปดา
5. ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 0.9เมตร
6. ค่าตัวคูณคงที่ 100
7. ค่าตัวบวกคงที่ 0
8. กำลังในการขยายภาพ 3 ฟิลิปดา
9. เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบวัดมุมแบบ Absolute Reading
10. หน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา ฟิลิปดา
11. แสดงค่ามุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรงไม่เกิน 5 ฟิลิปดา และ 10 ฟิลิปดา
12. ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม ( Accuracy ) ไม่เกิน 9 ฟิลิปดา
13. หน้าจอแสดงผลเป็น LCD 1 หน้าจอ มีระบบให้แสงสว่างหน้าจอขณะทำงานและสามารถบอกระดับพลังงานได้
14. ความไวของระดับฟองกลม 10ลิปดา 2 มม.
15. ความไวของระดับฟองยาว 60ฟิลิปดา / 2 มม.
16. กล้องส่องหัวหมุด ( Optical Plummet ) กำลังขยาย 3 เท่า ปรับความคมชัดได้ตั้งแต่ระยะ 0.5 เมตร ขึ้นไป
17. สามารถแสดงผลทั้งเป็นมุมราบและมุมดิ่ง

 
ในการสำรวจรังวัดที่ดินเพื่อความรวดเร็วนั้น ต้องใช้ภาพถ่ายทางอากาศมาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกับการใช้งานเครื่องมือสำหรับเพื่อการสำรวจรังวัดภาคพื้นดิน อย่างเช่น กล้องวัดมุม เครื่องวัดระยะทาง ฯลฯ แม้กระนั้นสำหรับการใช้ภาพถ่ายทางอากาศนั้น มีข้อจำกัดเรื่องภูมิประเทศต้องแปรภาพได้ง่าย อย่างเช่น ภาวะการทำผลดีในที่ดินแจ่มกระจ่าง ภาพถ่ายทางอากาศควรจะมีการดัดแก้ให้ถูกต้องตามมายี่ห้อส่วน สำหรับในการสำรวจรังวัดที่ดินที่ใช้รูปฯ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายและเวลาสำหรับการดำเนินการ
 
เครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็เครื่องใช้ไม้สอยที่ใช้เพื่อการสารวจ
อุปกรณ์สารวจมีหลายแบบ การเลือกใช้วัสดุประเภทใด ขึ้นกับความละเอียดสำหรับการวัด ความสบายสำหรับการใช้งาน การประหยัดในการใช้งานทั้งยังแรงงาน ทุนและก็เวลาสำหรับการทางาน อุปกรณ์สารวจที่ควรจะทราบยกตัวอย่างเช่น
เทปวัดระยะ (Tape) หรือโซ่ (Chain)
เทปวัดระยะ บางทีอาจทาด้วยโลหะ ผ้าหรือในล่อนจะมีสัญลักษณ์ จำนวนกากับบอกระยะความยาวเป็นมม. ซม.รวมทั้งเป็นเมตร อีกด้านจะมีสัญลักษณ์ จำนวนกากับบอกระยะความยาวเป็นหุน นิ้วแล้วก็ฟุต
โซ่ ในประเทศไทยการรังวัดที่ดินของสานักงานที่ดินยังคงมีการใช้โซ่รังวัดระยะทางอยู่ โดยโซ่ 1 เส้นจะมี 100 ข้อในแต่ละข้อจะมี 10 ปอยท์ ใน 1 ปอยท์จะมี 10 ปวน เป็นต้นว่าวัดระยะทางได้ 2 เส้นโซ่ กับอีก 23 ข้อ 9 ปอยท์ รวมทั้ง 5 ปวน สามารถเขียนเป็นระยะทางมีความยาว เท่ากับ 2.2395 เส้น ซึ่ง 1 เส้นโซ่ เมื่อเทียบเคียงเป็นระยะในระบบเมตริกจะยาว 40 เมตร โดยเหตุนี้ 2.2395 เส้น จึงเท่ากับ 2.2395 เส้น  40 เมตร/เส้น ได้ระยะทาง = 89.580 เมตร

 กล้องถ่ายรูปเข็มทิศ (Compass)
เป็นเครื่องไม้เครื่องมือสารวจที่ใช้สาหรับวัดมุมเบี่ยงเบนจากแนวทิศเหนือ-ใต้แม่เหล็ก มีจานองศาราบ ที่เล็งแนว กล้องจุลทรรศน์สาหรับส่องเล็งแนวและก็หลอดระดับสาหรับปรับตั้งกล้องให้ได้ระดับเมื่อติดตั้งประกอบกับขาตั้งกล้องถ่ายภาพเข็มทิศ ใช้สำหรับในการเล็งแนวรังวัดค่ามุมราบในงานวงรอบต่างๆมักใช้กับงานที่ไม่ต้องการความละเอียดมากนัก ใช้เพื่อการวางแนวในระยะทางใกล้ๆขอบเขตพื้นที่สารวจขนาดเล็ก
การใช้งานจะใช้อ่านค่ามุมราบที่อ้างอิงจากแนวทิศเหนือแม่เหล็กโดยหมุนกล้องถ่ายภาพเข็มทิศตามเข็มนาฬิกาเสมอจะได้ค่ามุมภาคด้าน (Azimuth) แต่ถ้าอ่านค่ามุมราบอ้างอิงจากแนวทิศเหนือและทิศใต้โดยหมุนกล้องถ่ายภาพเข็มทิศ ตามหรือทวนเข็มนาฬิกาจะได้มุมทิศ (Bearing)
กล้องระดับ (Level)
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับงานหาระดับความสูงต่าของจุดต่างๆว่าจะมีความสูง-ต่าแตกต่างมากน้อยเยอะแค่ไหน ซึ่งมีอยู่หลายรุ่นบางรุ่นจะมีจานองศาราบติดอยู่ด้วยจึงสามารถนามาใช้รังวัดมุมราบ วางแนว และก็หาค่าระยะทางโดยประมาณได้ แต่ว่าไม่นิยมใช้กันเพราะมีความคลาดเคลื่อนมากมายสำหรับในการอ่านมุม จึงนิยมใช้กล้องระดับสารวจหาค่าความสูงของจุดที่ต้องการ หรือใช้กล้องวัดระดับเพื่อกาคราวดให้ค่าระดับความสูงสำหรับในการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรายการที่กาครั้งดเอาไว้ภายในแบบก่อสร้างต่างๆได้แก่ การทาหมุดหลักฐานการระดับ การหาเส้นชั้นความสูง การหาค่าระดับตามยาว (Profile) และก็ตามทางขวาง (Cross section) การให้ระดับผิวทาง (Grade line) ให้ระดับรวมทั้งกาหนดระดับ หลุม ระดับท้องคลองส่งน้า ฯลฯ ซึ่งกล้องวัดระดับมีนานาประการแบบ หลากหลายรุ่น
กล้องวัดมุม (Theodolite)
เป็นสิ่งที่ใช้ในการรังวัดมุมราบ มุมตรง และก็สามารถใช้เพื่อการรังวัดระยะทางราบ หาระยะทางดิ่ง หรือความสูงของวัตถุได้ ยิ่งกว่านั้นยังสามารถใช้สำหรับการวางแนว หาค่าระดับต่างๆสำหรับในการก่อสร้างได้อีกด้วย การใช้แรงงานกล้องสำรวจก็เลยมีมากยิ่งกว่ากล้องวัดระดับ โดยมีจานองศาที่รังวัดได้อีกทั้งมุมราบและมุมดิ่ง เมื่อจัดตั้งเข็มทิศประกอบสามารถรังวัดค่ามุมทิศ และก็มุมภาคทิศได้ กล้องวัดมุมมีหลายอย่าง หลายรุ่น มีความละเอียดหลายระดับ ราคาแพงสูง ผู้สารวจที่นากล้องประเภทนี้ไปใช้งานจึงควรมีความระวังเป็นพิเศษ ใช้ให้เหมาะสมกับจำพวกของงานว่างานนั้นๆต้องการความละเอียดมากน้อยแค่ไหน กล้องวัดมุมจำพวกต่างๆ
โต๊ะสารวจ หรือโต๊ะแผนที่ (Plane Table)
เป็นสิ่งที่ใช้ในการสารวจทาแผนผังที่ไม่ต้องบันทึกข้อมูลในสมุดสนาม เมื่อทาการสารวจรังวัดสำเร็จจะได้แผนผังของพื้นที่สารวจไปพร้อมกัน โต๊ะสารวจก็เลยเป็นโต๊ะเขียนแบบแผนผังพื้นที่สารวจ มีขาตั้งสามารถถอดพับเก็บได้เพื่อความสะดวกสำหรับเพื่อการใช้งานในสนาม การใช้งานจะใช้คู่กับกล้องถ่ายภาพเล็ง หรือบรรทัดเล็ง(Alidade) สำหรับในการส่องเล็งเก็บข้อมูลในสนาม เหมาะกับการสารวจทาแผนผัง แผนที่ในบริเวณเล็กๆที่ราบ เตียนโล่งไม่ปิดบังแนวเล็ง และไม่ต้องการความละเอียดมากนัก

เครื่องวัดระยะทางด้วยคลื่นแสง (Electronic Distance Measurement : EDM)
เป็นอุปกรณ์ที่สำหรับใช้ในการวัดระยะทางที่มีความละเอียดสูงมากมายสามารถอ่านได้ถึงเศษของมิลลิเมตร มักใช้กับงานทาวงรอบ งานโครงข่ายสามเหลี่ยม แพงแพงก็เลยชอบมีใช้กับหน่วยงานบางหน่วยงานเพียงแค่นั้น
ดูดซึมเทนส์บาร์ (Subtense Bar)
เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยสำหรับเพื่อการวัดระยะทางอ้อม จะใช้ร่วมกับกล้องสำรวจ ลักษณะมีแท่งโลหะยาว 2 เมตร โดยวัดจากจุดกึ่งกลางออกไปข้างละ 1 เมตร ที่ปลายแขนทั้งสองข้างจะมีจุดมุ่งหมายเล็ง เพื่อใช้อ่านมุมสาหรับหาระยะทางโดยการคานวณจากสมการต่อไปนี้
กล้องถ่ายภาพมองภาพถ่ายทางอากาศ
ใช้กับงานในสานักงานมีอยู่ 2 จำพวกเป็น ชนิดกระเป๋ารวมทั้งชนิดจัดโต๊ะ ใช้ในการส่องดูภาพถ่ายทางอากาศ เพื่ออยากหาข้อมูลที่ได้มาจากภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งกล้องถ่ายภาพชนิดอื่นจะมองดูมองไม่เห็น
วัสดุหาพื้นที่ (Planimeter)
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับหาพื้นที่รอบๆซึ่งมีรูปร่าง สัดส่วนที่ไม่สามารถจะคานวณได้ด้วยหลักเรขาคณิต ใช้เครื่องมือหาพื้นที่บนระนาบราบที่มีเส้นรอบรูปเป็นเส้นตรง หรือเส้นคดโค้ง โดยการฉุดหมุดของเครื่องมือไปตามเส้นรอบรูปที่อยู่ในแผนผัง หรือแผนที่ที่พวกเราต้องการหาพื้นที่ แล้วนาค่าที่ได้จากวัสดุไปใช้สำหรับการคานวณหาขนาดของพื้นที่ที่ต้องการหาได้ Planimeter มีแบบที่เป็นมาตรวัดรวมทั้งแบบลิจิตอลซึ่งแบ่งออกได้ 2 ประเภทหมายถึงจำพวกแขนปรับได้ (Movable arm หรือ Adjustable arm) กับจำพวกแขนปรับมิได้ (Fixed arm)
เครื่องไม้เครื่องมือหาพิกัดแผนที่ (Global Positioning System : GPS)
เป็นอุปกรณ์ที่นามาใช้ในงานสารวจที่สามารถใช้งานได้ทุกสภาวะอากาศ สามารถใช้งานได้ตลอด 1 วัน ซึ่งระบบ GPS มีส่วนประกอบ 3 ส่วนร่วมกันคือ ส่วนอวกาศที่มีดาวเทียมเป็นตัวส่งสัญญาณให้กับส่วนควบคุม เพื่อส่งข้อมูลให้กับส่วนผู้ใช้งานที่มีเครื่องรับสัญญาณ โดยได้มีการนามาใช้งานสารวจทาแผนที่ที่ให้ค่าความถูกต้องเป็นซม.ก็เลยมีความละเอียดสูง สามารถใช้งานสารวจเก็บข้อมูลได้รวดเร็วแล้วที่นาข้อมูลมาประเมินผลด้วย Software เฉพาะของอุปกรณ์และระบบ สามารถอ่านค่าพิกัดแผนที่และแสดงผลได้โดยทันที ซึ่งเครื่องรับส่งสัญญาณ GPS
 
 
ให้บริการเช่ากล้อง รายละเอียดดังต่อไปนี้
- 11วันขึ้นไป Total Station 1000 บาท
- 6-10 วัน กล้องระดับ 120 บาท
- 1-5 วัน Total Station 1500 บาท
นอกจากนี้เรายังมีบริการซ่อม-สอบ-เทียบTotal Stationทุกชนิด
- ปรับตั้ง-ทำความสะอาดภายนอกใน กล้องวัดมุม 3000 บาท
- ปรับตั้ง-ทำความสะอาดภายนอก กล้องระดับ 600 บาท
ขั้นตอนการเช่า

 • แฟ็กซ์เอกสารประกอบในการเช่าสินค้า มายังบริษัท เพื่อเตรียมทำสัญญาเช่า

การจัดส่ง                สินค้า

 • บริษัทจะจัดส่งตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ตกลง  (ดูเงื่อนไข)
 • ทำสัญญาเช่า พร้อมเงินค้ำประกัน โดยผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้รับมอบอำนาจ
 • บริษัทฯ ตรวจสอบสินค้า  หากสินค้าที่ส่งมอบชำรุดเสียหาย จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริง


บริการรับซ่อมของเรา

 • มีบริการรับ-ส่งกล้องซ่อมในกรุงเทพ และปริมณฑล


ข้อควรรู้
            ควรมีการ calibrate กล้องทุกๆ 6 เดือน เพื่อความแม่นยำในการใช้งาน ถึงแม้ว่าไม่ได้ใช้งานมาก่อนหน้านี้ 
หมายเหตุ

 • ในการเสนอราคาซ่อมแต่ละครั้ง ช่างจะตรวจสอบอาการและประเมินราคาเบื้องต้น และแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อน  หากลูกค้าสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียด ต่อรองราคาได้  หรือไม่ซ่อมหากคิดว่าซื้อใหม่ดีกว่า
ศูนย์ซ่อม-สอบเทียบกล้องสำรวจไลน์
 

 
จำหน่ายขาย กล้องระดับ,กล้องวัดมุม ราคาต่อรองได้
โทรศัพท์ติดต่อมือถือ 02-1816844,086-649-4939 ได้ตลอดวัน 
LINE OFFICIAL: @998-p1 (อย่าลืมเติม @ ข้างหน้าด้วยนะครับ)

[color=#ff0000; font-size: x-large][/color]
 
 
[color=#ff0000; font-size: x-large][/color]
 
 
[color=#ff0000; font-size: x-large][/color]
 
 
[color=#ff0000; font-size: x-large] [/color]

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.p1instrument.com/

Tags : กล้องวัดมุม, ขายกล้องวัดมุม,ขายกล้องระดับ