หมวดหมู่ > อาหาร

ซอสปรุงรส แปลงมาสู่ขนมจากฤๅ มีอยู่คุณประโยชน์อย่างไร เกร็ดผลิตซอสปรุงรส

(1/1)

pramotepra222:
ซอสปรุงรส ดำเนินการมาไปกระไร มีอยู่ผลประโยชน์เช่นใด เกร็ดเกิดซอสปรุงรส

ตามข้อบังคับข้าวของคณะกรรมการอาหารพร้อมด้วย ระบุทันที้ว่า ซีอิ๊วด้วยกันซอสปรุงรส เป็น สินค้าที่เป็นสิ่งของเป็นน้ำได้ไปการย่อยโปรตีนข้าวของเครื่องใช้ถั่วเหลือหยุดยั้ง้วยการหค่อนข้างหรือว่ากระบวนการอื่นที่เหมาะสม ด้วยกันจะตกแต่งรสหรือสีไม่ใช่หรือก็ได้ ซึ่งจากใจความสำคัญขีดคั่นความดังกล่าวข้างต้น ทำให้เราอาจจะแยกส่วนซอสปรุงรสออกจากซีอิ๊วได้ รายงานคือ ซีอิ๊วคือสินค้าที่ได้จากการหค่อนข้างจะถั่วเหลือง ข้างซอสปรุงรสได้มาจากการสกัดโปรตีนในถั่วเหลือวางมือ้วยสารเคมีเหรอด้วยกรดเข้มข้น ครั้นแล้วจึงมีหลายคนเรียกซอสปรุงรสตำหนิ ซีอิ๊วเคมี

>> ซอสปรุงรสปฏิบัติงานมาหาจากเช่นไร
ซอสปรุงรส (Seasoning Sauce) ทำมาจากถั่วเหลือง กากถั่วแม่ตาย พร้อมทั้งสินค้าประเภทอื่นที่ได้จากถั่วแระ ด้วยใช้กรดเข้มข้นกรองเอาโปรตีนออกจากถั่วเหลือง ซึ่งแตกต่างออกจากซีอิ๊วที่ใช้เกร็ดหค่อนข้างถั่วแระเพื่อให้โปรตีนจากถั่วเหลืองออกมาโดยเกร็ดแบ่งฉลาย

>> ซอสปรุงรสมีคุณประโยชน์เช่นไร
ผลดีเครื่องใช้ซอสปรุงรสคือเอาใจช่วยปรับแต่งเติมรสชาติอาหารให้ดีขึ้น อร่อยขึ้น ซอสปรุงรสที่มีค้ากันในมีบุตรท้องตลาดจะให้รสชาติเค็ม โดยเหตุนั้นการใช้ซอสปรุงรสเป็นการเติมความงกให้อาหารแดื้อด้านการใช้โซเดียมคลอไรด์ น้ำปลา หรือซีอิ๊วขาวนั่นเอง แค่แต่จะให้รสชาติที่ดีกว่า อร่อยกว่าและมีกลิ่นหอมมากว่า นอกจากนี้ซอสปรุงรสยังประกอบไปด้วยโปรตีนหรือว่ากรดอะมิโนที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วย

>> วิธีการเกิดซอสปรุงรส
อย่างที่ได้เสนอไปแล้วข้างต้นว่าซอสปรุงรสก็คือซีอิ๊วเคมีที่ได้จากการสกัดโปรตีนในถั่วเหลือยับยั้ง้วยกรดเข้มข้น ซึ่งกรรมวิธีการผลิตก็คือ การนำถั่วเหลืองหรือกกากถั่วเหลืองมาเติมกรดเข้มข้นเพื่อให้เกิดวิธีการย่อยโปรตีนในกรดเข้มข้น หรือ Acid Hydrolysis ซึ่งโดยทั่วๆ ไปใช้กากถั่วเหลืองที่สกัดน้ำมันออกแล้ว ต่อจากนั้นจึงฟื้นฟูลดสภาพความเป็นกรดด้วยการเติมด่าง โดยนิยมใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium Hydroxide) หรือโซดาไฟ ซึ่งจะได้เกลือแกงหรือ โซเดียมคลอไรด์ (Sodium Chloride) หมายถึงผลประสมได้ นอกเหนือไปจากน้ำตาล-แดงที่ได้จากการย่อยแป้ง ด้วยกันกรดอะมิโน (กรดกลูตามิก) ที่ได้มาจากการแยกย่อยโปรตีน ซึ่งสมรรถกล่าวโดยกล่าวสรุปได้ว่าในกระบวนการผลิตซอสปรุงรสนั้นจะได้เกลือ โปรตีนพร้อมกับดำแดงออกมานั่นเอง

>> แบบอย่างน้ำซอสปรุงรสที่มีขายในตลาด
ซอสปรุงรสหมายความว่าเครื่องปรุงเสท้ายแต่งอาหารอีกชนิดหนึ่งที่มีจัดตั้งขายทั่วๆ ไป ตัวอย่างตัวอย่างเช่น ซอสปรุงรสแบรนด์แม็กกี ซอสปรุงรสคนอร์ ซอสปรุงรสยี่ห้อเด็กสมบูรณ์ และซอสปรุงรสแบรนด์ภูเขาทอง เป็นต้น

>> อันยี่ห้อยของซอสปรุงรส
ในกระบวนการเกิดซอสปรุงรสที่ใช้เคล็ดลับย่อยสลายโปรตีนสิ่งของถั่วแม่ตายโดยการใช้กรดเกลือ (Hydrochrolic Acid) ที่มีข้อคดีเข้มข้นสูงในสภาวการณ์ที่มีอุณหภูมิสูง จักได้สารเคมีซึ่งเป็นสารทำโรคมะเร็งตะกูล 3-MCPD ซึ่งอันแบรนด์ยมากออกมาด้วยเสมอกับเป็นอันตรายข้าวของซอสปรุงรสที่ผู้บริโภคต้องระมัดระวัง ซึ่งจากการทดสอบของใช้ อย. เจอะเจอว่าน้ำซอสปรุงรสที่มีขายในเน้ำมืองไทย มีปชายาณข้าวของสาร 3-MCPD ในปชายาณต่ำ ไม่เกินเกณฑ์ที่กำนด โดยที่ได้ระบุเอาเร็วมาก้ว่าซอสปรุงรสจำเป็นจะต้องมีสาร 3-MCPD ปนเปื้อนไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อสินค้าปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนข้าวของเครื่องใช้ถั่วเหลือง 1 กิโลกรัม หรือว่า 1 ppm นั่นเอง

จับใจความ : ซอสปรุงรสนั้นเก่งสนับสนุนปรุงแต่งเติมรสชาติอาหารให้มีรสชาติดีขึ้น เป็นเหตุให้เจริญอาหาร แต่ต้องต้องไม่ลืมว่าซอสปรุงรสมีส่วนผสมสิ่งของเกลือสูง ถึงถึงแม้ว่าจะมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบแต่เราก็ไม่ทำได้ใช้ในปท้ายาณที่พลุ่งพล่านได้เนื่องมาจากความเค็มข้าวของน้ำซอส โดยเหตุนั้นควรปรุงอาหารด้วยน้ำซอสปรุงรสในปด้านหลังาณที่เหมาะ ไม่มากจนเกินไป ไม่เช่นนั้นโรคไตไม่แน่อาจจะมาไปพบมึงก็หาได้

Tags : ซอสปรุงรส,เครื่องปรุงรส,ซอส

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version