หมวดหมู่ > หนังสือ

2563+File+คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมชลประทาน[ครบจบในเ

(1/1)

popcorn2468:
2563+File+คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมชลประทาน[ครบจบในเล่มเดียว]
freeไฟล์เสียงเทคนิคงานสอบสัมภาษณ์
ให้ฟรีฟรีแนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ

[*]ความรู้ด้วยว่ากรมชลประทาน2563(new)
[*]แนวข้อสอบเกี่ยวข้องกรมชลประทาน2563(new)


[*]กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ.ศ. 2557
[*]แนวข้อสอบถาม-ตอบ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
[*]แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
[*]สรุป พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน_พศ.2551_และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562
[*]ความรู้เกี่ยวกับ ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy
[*]แนวข้อสอบ_กับการใช้โปรแกรมพื้นฐานระบบปฏิบัติการ_word_excel_powerpoint_(ใหม่2563)
[*]แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580
[*]สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580
[*]ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
[*]แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม_ฉบับที่_12 new (พ.ศ.2560-2564)
[*]สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564)
[*]แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ในประเทศต่างประเทศ
[*]ความรู้เกี่ยวกับ นโยบายด้านเกษตรของรัฐบาล เกษตรกรเข้มแข็ง การส่งเสริมอาชีพเกษตร
[*]นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
[*]การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่_(New_Public_Managemtent)
[*]ความรู้เกี่ยวกับ แผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนกลยุทธ์
[*]การจัดทำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ
[*]การบริหารเชิงกลยุทธ์
[*]การวางแผน แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
[*]การวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติงาน
[*]สรุป การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategic Planning)
[*]การเขียนโครงการ การบริหารแผนงาน โครงการ
[*]ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน การบริหารแผนงาน และติดตามแผนงานโครงการ
[*]สรุป+แนวข้อสอบการวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
[*]แนวข้อสอบการวางแผน แผนงาน โครงการ การบริหาร(ใหม่)
[*]แนวข้อสอบ_นักวิเคราะห์นโยบายและแผน_ชุด_2 (newupdate)
[*]แนวข้อสอบ_วิเคราะห์นโยบายและแผน_1 new
[*]แนวข้อสอบวิเคราะห์งาน
[*]แนวข้อสอบการวิเคราะห์และวางแผน_ประสานงานและจัดการงานnew
[*]แนวข้อสอบการวางแผนจัดทำแผนกลยุทธ์new
[*]แนวข้อสอบการจัดการทั่วไป
[*]แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป
[*]แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ(English Language ) ชุด 1 ชุด 2 และชุด3

      reading comprehension -vocabulary-structure -grammar
 

>สนใจดูรีวิวคนสอบติด<<<คลิ๊กเลย>>> 
ขอบคุณทุกความไว้วางใจเสมอมาค่ะ


ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน


สนใจดูแนวข้อสอบติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่


เว็ป : http://www.e-bookexaminationguidelines.com/


เพจ : E-book แนวข้อสอบงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน


เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net


เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ


T. 0949053222


Line : @bmw3222 (ใส่@ด้วยนะค่ะ)


QR Code    : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g


Email : [email protected]


http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/


http://www.e-bookexaminationguidelines.com/


เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง


หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ[img]http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/wp-content/uploads/2018/05/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version