หมวดหมู่ > หนังสือ

แจกแนวข้อสอบ ผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลบางพลี

(1/1)

popcorn2468:
โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลบางพลี

 
- ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลบางพลี
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
- แนวข้อสอบสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2561
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- แนวข้อสอบการช่วยพยาบาล
- การจัดเตรียมเครื่องมือทางการแพทย์
- การดูแลรักษาเครื่องมือทางการแพทย์
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบ ผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลบางพลี
เข้าดูเว็บที่ ผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลบางพลี

 
 

 
 
 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : โหลดแนวข้อสอบงานราชการ ผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลบางพลี

Tags : คู่มือเตรียมสอบ ผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลบางพลี,โหลดแนวข้อสอบงานราชการ ผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลบางพลี,คู่มือเตรียมสอบ ผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลบางพลี

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version